Towarzystwa cz. 2

Ludzie dobrej woli, którzy widzieli niebezpieczeństwo1 w rozdwojeniu się obozu narodowego na dwa odłamy wyznaniowe, założyli prawie równocześnie „Polityczne Towarzystwo ludowe,“ do którego przyjmować miano członków bez względu na wyznanie. Zdawało się z początku, że towarzystwo to

Towarzystwa cz. 1

Towarzystw niemieckich istnieje w Cieszynie dosyć znaczna liczba. Towarzystwo strzeleckie założone w r. 1796 uzyskało przywilej noszenia własnej chorągwi i tworzenia kompanii strzelców z czterema oficerami na czele. Oprócz tego istnieje Towarzystwo śpiewaków założone w r. 1839,

Czasopisma

Z niemieckich czasopism, które w ostatnim czasie wychodziły w Cieszynie zasługują na wzmiankę „Teschner Post” w r. 1877 wydawana przez Feitzingcra, „Der ósterreichische Poiehsbote” wydawany przez Kinmera w r. 1878, „Die osterreichisch-ungarischen militarischen Heichsbltter“ wydawane od r.

Urzędy

Z urzędów państwowych mają siedzibę w Cieszynie: Starostwo, powiatowa komenda żandarmerii, powiatowa komisja szacunkowa dla gruntów, sąd powiatowy, prokuratora, urząd tabularny, podatkowy, pocztowy, telegraficzny, cechowniczy i komisariat straży finansowej. Do wojskowych urzędów należy komenda stacji z batalionem

Przemysł i handel

Miasto oświetlone jest gazem. Zakład gazowy miejski rozporządza około 800 światłami na ulicach i placach publicznych. Oprócz tego używa się znacznej liczby świateł gazowych w fabrykach, zakładach publicznych i domach prywatnych. W wodę zaopatruje się miasto za

Inne budynki cz. 7

Zaledwie 6 lat upłynęło od śmierci ostatniej księżniczki Piastowskiej w Cieszynie Katarzyny Lukrecji, a już zburzono zamek w r. 1659, pozostały tylko kaplica św. Wacława i wieża, do dzisiaj stojąca. W r. 1722 cesarz Karol VI. oddal

Inne budynki cz. 6

W ciągu tych kilku wieków panowania Piastów w Cieszynie wiele się zmieniło. Książęta byli zmuszeni hołdować królom czeskim i już następca Przemysława Kazimierz 1. uznawszy się około r. 1155 lennikiem czeskiego Karola IV. zmienił herb Piastów śląskich,

Inne budynki cz. 5

Aby zachować ten jej charakter, nic uczyniono w nowszych czasach żadnych zmian z wyjątkiem tej jednej, że podwyższono cokolwiek parapet szczyt wieży otaczający, aby zwiedzający z większą swobodą mogli się zachwycać widokiem stamtąd, się roztaczającym. Zamek cieszyński

Inne budynki cz. 4

Wśród zakładów ogrodowych na przestrzeni między pałacem arcy książęcym a browarem stoi oprócz kaplicy zamkowej św. Wacława w nie wielkim od niej oddaleniu poważna, stara wieża Piastowska. Jest. ona widocznym świadkiem minionych wieków i razem z innymi

Inne budynki cz. 3

Prawie wszystkie te budynki są nowszej daty i wzniesione zostały w r. 1887 przez arcy ksiecia Karola, poprzedniego właściciela zamku, który niszczejące coraz więcej dawniejsze budynki zamkowe z wyjątkiem jednej wieży lepiej utrzymanej kazał zburzyć, aby zrobić