Author Archive

Inne budynki cz. 7

Zaledwie 6 lat upłynęło od śmierci ostatniej księżniczki Piastowskiej w Cieszynie Katarzyny Lukrecji, a już zburzono zamek w r. 1659, pozostały tylko kaplica św. Wacława i wieża, do dzisiaj stojąca. W r. 1722 cesarz Karol VI. oddal

Inne budynki cz. 6

W ciągu tych kilku wieków panowania Piastów w Cieszynie wiele się zmieniło. Książęta byli zmuszeni hołdować królom czeskim i już następca Przemysława Kazimierz 1. uznawszy się około r. 1155 lennikiem czeskiego Karola IV. zmienił herb Piastów śląskich,

Inne budynki cz. 5

Aby zachować ten jej charakter, nic uczyniono w nowszych czasach żadnych zmian z wyjątkiem tej jednej, że podwyższono cokolwiek parapet szczyt wieży otaczający, aby zwiedzający z większą swobodą mogli się zachwycać widokiem stamtąd, się roztaczającym. Zamek cieszyński

Inne budynki cz. 4

Wśród zakładów ogrodowych na przestrzeni między pałacem arcy książęcym a browarem stoi oprócz kaplicy zamkowej św. Wacława w nie wielkim od niej oddaleniu poważna, stara wieża Piastowska. Jest. ona widocznym świadkiem minionych wieków i razem z innymi

Inne budynki cz. 3

Prawie wszystkie te budynki są nowszej daty i wzniesione zostały w r. 1887 przez arcy ksiecia Karola, poprzedniego właściciela zamku, który niszczejące coraz więcej dawniejsze budynki zamkowe z wyjątkiem jednej wieży lepiej utrzymanej kazał zburzyć, aby zrobić

Inne budynki cz. 2

Salę posiedzeń rady miejskiej zdobią portrety siedmiu reprezentantów państw, które w r. 1779 ukończyły sukcesyjną wojnę bawarską pokojem cieszyńskim. Pokój ten nie został podpisany w niewykończonym wówczas ratuszu, lecz w gmachu należącym dziś do arcy książęcej komory,

Inne budynki cz. 1

Oprócz budynków już wymienionych zasługują jeszcze na szczególniejszą uwagę ratusz i zamek. Cieszyn prawdopodobnie już za czasów księcia Kazimierza około roku 1220 otrzymał prawo niemieckie, lecz dopiero w r. 1374 za Przemysława i. nadano miastu prawo magdeburskie,

Świątynie cz. 7

Kościół przezwano kościołem Jezusowym. Wybudowany jest w stylu rocoeco a jest tak obszerny, że wewnątrz może się koło 10000 ludzi pomieścić. Daleko widniejąca wieża, którą skończono dopiero w roku 1780 a w roku 1878 zaopatrzono w nowo

Świątynie cz. 6

Po bitwie pod Białą górą 1620 przeprowadzono przy pomocy Jezuitów w tym celu do kraju przywołanych gruntowną rekatolizację. Zwolennicy reformacji nic tylko nie byli dopuszczeni do urzędów i nie wolno im było nabywać nieruchomości, lecz musieli kraj

Świątynie cz. 5

W r. 1864 zaopatrzono okna w różnobarwne szyby szklane i wzniesiono gotycką wieżę murowaną, w której umieszczono dwa dzwony z r. 1641. Na sąsiednim cmentarzu spoczywa Szersznik pod cienistą lipą. Kościół św. Krzyża przy ulicy Szersznika był