Cieszyn Archive

Klasztory i szpitale cz. 7

Wszystkie budynki połączone są ze sobą telefonem a pokoje dla chorych zaopatrzone są dzwonkami elektrycznymi. Pielęgnowanie chorych spoczywa w rękach ewangelickich diakonis, Ślązaczek wykształconych tymczasem w Weimarze. Niebawem ma być przy samym szpitalu otwarta szkoła, diakonis dla

Klasztory i szpitale cz. 6

Jest to szpital powszechny zboru ewangelickiego. Stoi on wśród rozwijającego się parku w pięknym położeniu na Wyższej Dramie kolo t. z w. polskiej drogi, tj. gościńca prowadzącego przez Bielsk do Galicji. . Szpital składa się z czterech

Klasztory i szpitale cz. 5

Oprócz tego otrzymuje konwent od państwa corocznie 4 centnary soli z Wieliczki. Również miasto Cieszyn płaci szpitalowi za każdą chorą tam pielęgnowaną a do miasta przynależną 40 ct. dziennie. Niemniej i arcyksiążęca komora wspomaga szpital corocznym datkiem

Klasztory i szpitale cz. 4

Do szpitala przyjmuje się wyłącznie mężczyzn bez względu na wyznanie i narodowość. Przeciętnie dotąd leczyło się tam co roku około 500 katolików, 200 ewangelików i 15 żydów. Dotychczas najwięcej chorych było w latach głodu 1847 i 1848,

Klasztory i szpitale cz. 3

Klasztor Braci miłosiernych fundowany został przez Adama Borka, dziedzica Wendryni i Grodziszcza, który obie te wioski zapisał Braciom z warunkiem, żeby dochody z nich szły na pielęgnowanie chorych. Po spieniężeniu obu tych wiosek wybudowali Bracia w roku

Klasztory i szpitale cz. 2

Nareszcie wielki pożar w r. 1.789 zniszczył wszystkie zabudowania klasztorne, i to wreszcie spowodowało zupełne zniesienie od dawna już zaledwie wegetującego klasztoru. Majątek klasztorny przyłączono do funduszu religijnego, a braciszków umieszczono w innych klasztorach. Zniszczony zaś pożarem

Klasztory i szpitale cz. 1

Z pomiędzy klasztorów zasługują na wzmiankę dwa klasztory obecnie już nie istniejące tj. dominikański i franciszkański. Klasztor i kościół Dominikan w Cieszynie został zbudowany około r. 1225. W tym roku bowiem przybyli do Cieszyna Dominikanie z Krakowa,

Zakłady naukowe cz. 10

Zbiór ornitologiczny obejmuje około 400. entomologiczny przeszło 2000 przedmiotów, Muszli jest przeszło 600, monet (między tymi są i dawne monety cieszyńskie) i gipsowych odbitek blisko 3000, minerałów przeszło 5000, zasuszonych roślin przeszło 600 okazów z dokladnym oznaczeniem

Zakłady naukowe cz. 9

Obecnie do konwiktu przyjmuje się kilku płatnych konwiktorów za opłatą 300 zł. rocznie i kilku bezpłatnych. Konwiktorowie uczęszczają do publicznych szkół cieszyńskich a w konwikcie samym mają zapewniony nadzór i pomoc naukową. Muzeum Szersznika należy do instytucji

Zakłady naukowe cz. 8

Panienkom dochodzącym z domu udzielają siostry w osobnych lekcy ach także nauki w językach, mu; zyce, robotach ręcznych i gospodarstwie, domowym. Istnieje także froeblówka dla dziewcząt w wieku przedszkolnym. Jak szkoły miejskie i państwowe tak i szkoła