Zakłady naukowe cz. 1

Do zakładów naukowych miasta zaliczają się: Gimnazjum wyższe, wyższa szkoła realna w połączeniu z uzupełniającą szkołą przemysłową, seminarium nauczycielskie w połączeniu z czteroklasową szkołą ludową, ośmioklasowa szkoła wydziałowa męska, takaż żeńska, czteroklasowa szkoła ludowa męska i żeńska na Saskiej Kępie, czteroklasowa szkoła prywatna ewangelicka z prawem publiczności, ośmioklasowa prywatna szkoła wydziałowa żeńska i ogródek froeblowski Boromeuszek, izraelicka szkoła talmudyczna, konwikt Czelesty, Alumneum i muzeum Szęrsznika.

Obecne tzw. połączone gimnazjum wyższe w Cieszynie powstało z połączenia dwu poprzednio istniejących gimnazjów o charakterze wyznaniowym, katolickiego i ewangelickiego. Dawniejsze gimnazjum katolickie zawdzięczało swój początek ruchowi reformacyjnemu i założone zostało przez Jezuitów, aby zapobiec kształceniu sic młodzieży śląskiej w pozakrajowych węgierskich lub niemieckich zakładach, w których często przejmowała się ideami reformacji ą nieraz nawet otwarcie wiarę ojców porzucała. Pierwsi dwaj Jezuici przybyli do Cieszyna w r. 1157 a już w roku 1674 otwartą została szkoła łacińska o czterech klasach gramatykalnych. W r. 1728 dodano jeszcze dwie klasy wyższe, tzw. humanitarne, obejmujące poetykę i retorykę, a w r. 1773 po zniesieniu zakonu Jezuitów szkoła ta została ogłoszoną za państwową i przeszła na etat funduszu naukowego.

Comments
 1. Reklama

  To Cię zaciekawi:

  Sushi dostawa centrum
  Sushi dostawa Praga
  Sushi dostawa wola
  Sushi na wynos centrum
  Sushi na wynos wola
  Sushi Praga
  suszarnie do kukurydzy
  suwnica bramowa
  suwnice szczecin
  syrop z pigwy