Zakłady naukowe cz. 3

W r. 1725 zbudowano dla tej szkoły wtenczas pięcioklasowej murowaną kamienicę, w której mieściła się i po rozszerzeniu do ośmiu klas aż do złączenia się z byłym katolickim gimnazjum tj. do r. 1878. Dziś w dawnym budynku gimnazjalnym mieści się prywatna czteroklasowa ewang. szkoła ludowa z prawem publiczności, do której uczęszcza rocznie około 300 dzieci płci obojej. Byłe gimnazjum ewang. miewało profesorów znakomitych a wielu z nich odznaczyło się na polu literackim. I tak n. p. Jonasz Nigrini w r. 1724 wydał pierwszą geograficzną mapę księstwa cieszyńskiego, Paweł I Caizar z Końskiej pisał o szerzeniu się reformacji w Cieszyńskiem, Gustaw Biermann, obecnie dyrektor w Pradze; skreślił obszerną historię księstwa cieszyńskiego, a Karol Kolbertlieyer, obecnie profesor w Bielsku, ogłasza swe prace o klimacie i florze Cieszyna i Bielska. Dodać tu jeszcze wypada, że dla ubogich uczniów połączonego gimnazjum istnieje przeszło pięćdziesiąt stypendiów częścią prywatnych, częścią śląskiego funduszu naukowego, częścią zboru ewangelickiego. Oprócz tego istnieje dosyć bogata dotacja na środki naukowo założona w r. 1866 przez Dra Filipa Gabriela, której kapitały w r. 1887 wynosiły 5440 złr.

Comments
 1. Reklama

  To Cię zaciekawi:

  Szafki do szatni
  szafki kuchenne warszawa
  szafy kartotekowe
  szafy na broń myśliwską
  szafy na dokumenty
  szafy przesuwane
  Szafy przesuwne Niepołomice
  szafy skrytkowe
  szafy z drzwiami przesuwnymi – Wrocław
  szalunek stropowy