Zakłady naukowe cz. 5

W roku 1851 dodano do tej klasy realnej jeszcze jedną, lecz obie zostały nadal w połączeniu ze, szkołą główną. Dopiero w roku 1870 oddzielono obie klasy realne od szkoły głównej i postanowiono je rozszerzyć do czterech klas i zorganizować jako samoistną niższą szkolę realną. Lecz zaraz po zlaniu się obu gimnazjów cieszyńskich w jeden zakład w r. 18711 szkołę tę realną objęło państwo w swój zarząd polecając uzupełnić, ją aż do klasy siódmej. Tak Cieszyn w roku 1876 był już w posiadaniu zupełnej wyższej szkoły realnej. Szkoła zajmuje ubikacje dawnego gimnazjum katolickiego i liczy przeciętnie po 200 uczniów rocznie. Do pierwszej klasy wstępuje około 60 uczniów, z których około 15% opuszcza zakład po złożeniu egzaminu dojrzałości. Od r. 1875 połączona jest ze szkolą realną uzupełniająca szkołą przemysłowa składająca się według potrzeby z dwóch lub trzech kursów przygotowawczych, jednego ogólnego kursu przemysłowego i dwóch kursów fachowych.

Początki dzisiejszego seminarium nauczycielskiego w Cieszynie sięgają równic jak początki szkoły realnej czasów Maryi Teresy. W roku1778 otworzono uroczyście t. zw. szkołę główną w połączeniu z kursem preparandy, który wprawdzie początkowo był tylko kilkutygodniowy, lecz w r. 1832 został rozszerzony do sześciu miesięcy, w roku 1848 na cały rok, w roku 1850 zaś na dwa lata a w r. 1861) równocześnie z wydaniem nowych ustaw szkolnych na cztery lata z dzisiejszą organizacją.

Comments
 1. Reklama

  To Cię zaciekawi:

  szklane rury
  szklane ścianki działowe
  szklarska poręba narty
  szklenie balkonu
  szkło dekoracyjne
  szkolenia bhp opole
  szkolenia bhp ruda śląska
  szkolenia dla psów
  szkolenia iso 50001
  szkolenia językowe dla firm