Zakłady naukowe cz. 8

Panienkom dochodzącym z domu udzielają siostry w osobnych lekcy ach także nauki w językach, mu; zyce, robotach ręcznych i gospodarstwie, domowym. Istnieje także froeblówka dla dziewcząt w wieku przedszkolnym. Jak szkoły miejskie i państwowe tak i szkoła Boromeuszek ma charakter prawie czysto niemiecki. Na wzór macierzy cieszyńskiej założono już koło 20 filii w Śląsku, Morawie i Galicji. Rzecz uderzająca, że nikt dotąd o tom nie pomyślał, aby urządzić w Cieszynie podobny zakład polski.
W roku 1796 bar. Czolesta przeznaczył testamentarnie kapitał wynoszący 80000 złr. wal. wied. na założenie szlacheckiego, konwiktu w Cieszynie. Za przyczynieniem sic arcyks. Karola zbudowano koło konwentu Braci miłosierdzia w r. 1824 osobny budynek dla konwiktorów, których liczba w ostatnich latach dochodziła zwykle do 20. Pierwszeństwo przyjęcia mają krewni fundatora, potem synowie zubożałej szlachty, a nareszcie w braku takich także dzieci innych obywateli księstwa.

Comments
 1. Reklama

  To Cię zaciekawi:

  sztuczna trawa na tarasie
  Szybkoschnąca Emalia
  szyldy tablice reklamy
  ściana z roślin
  ścianki HPL
  ściany szklane
  ślusarz poznań
  śniadania gdańsk
  świadectwa charakterystyki energetycznej
  świadectwa energetyczne